وجه تسمیه فارسیمدان

هر قومی به نامی شناخته می شود بسته به اینکه بیان این کننده این نام چه کسی باشد ممکن است شکل خاصی به خود بگیرد مثلا ترک ها به فارسی زبان «تات» یا «تاجیک» ، اعراب به آنها «عجم و انگلیسی ها «پرژن» می گویند.این بستگی به برداشت های اقوام دیگر دارد. به هر حال این قول معروف که ما خود را در آینه دیگران می بینیم و در کلام دیگران می شناسیم یک واقعیت است .اما همانطور که فارس ها خود را بنام «فارس» یا «پارس» می شناسند سایر اقوام هم همین طور است ممکن است چیزی که خود را صدا می زنند متفاوت از واژگان دیگران باشد .فارسیمدان نیز از این قاعده مثتسنی نیست بسته به اینکه این نام از طرف چه کسانی بر این قوم نهاده شده و عالم گیر شده است می تواند معانی و مفاهیم مختلفی داشته باشد .آنچه که از سنگ قبور طایفه فارسیمدان می توان برداشت نمود این است که تا حدودا سال 1304 بر روی سنگ قبور نامی غیر از فارسیمدان  می نوشته اند که غالب آن «من طائفه ایمور»  یعنی «از طایفه ایمور» است.ایمور یکی از طوایف قدیمی ترک است و بنا بر شجره های اقوامم ترک از فرزندان اغوزخان است به هر حال این نشان می دهد دست کم بخش زیادی یا حداقل خوانین این طایفه اصلا از ایمورها هستند .به تصاویر قبور زیر توجه کنید :

1-سنگ قبر ولی خان بیگ ایمور در قبرستان امامزاده پیر داوود کهنگان پادنای شهرستان سمیرم.بر روی این سنگ قبر نوشته شده است «من طائفه ایمور» تاریخ سنگ قبر ذوالحجه 1271 هجری قمری است

2-سنگ قبر زهرا خانم بنت نظرعلی بیگ ایمور در قبرستان امامزاده پیر داوود کهنگان پادنای شهرستان سمیرم.بر روی این سنگ قبر نوشته شده است «من طائفه ایمور» تاریخ سنگ قبر 1302 هجری قمری است

3-سنگ قبری در کنار ولی خان بیگ ایمور در قبرستان امامزاده پیر داوود کهنگان پادنای شهرستان سمیرم.بر روی این سنگ قبر نوشته شده است «من طائفه فارسیمدان» تاریخ سنگ قبر 1304 هجری قمری است

4-بر سنگ قبری دیگر در همین مکان که البته تاریخ وفات دقیق مشخص نیست نوشته است؛ نازی بنت علی جان «من طائفه قاسملو»

 

نویسندگان و مردم فارسیمدان برای واژه فارسیمدان معانی مختلف بیان نموده اند.که به شرح و توضیح این معانی می  پردازیم.

1- فارسی مدان (fɑrsi madan) به معنی کسانی که فارسی نمی داند، با توجه به تلفظ کلمه فارسی مدان این اولین معنایی است که به نظر می آید اما چیزی که باعث می شود بسیاری در این معنی متوقف نشوند و به دنبال معانی دیگر بگردند قدمت و ساختار طایفه فارسیمدان بوده است جرا که از یک طرف بر اساس بعضی اسناد آنها قدیمی ترین طایفه قشقایی هستند که در فارس حضور دارند و از سوی دیگر در بسیاری از متون قدیمی مانند اسناد معامله و سنگ قبور قدیمی این طایفه همه به زبان فارسی است علاوه بر این در بین این طایفه از قدیم الایام می توان تیره های با منشا غیر ترکی مانند فارس،لر ، کرد و عرب یافت.

2-فارسی میدان(fɑrsi midan) به معنی کسانی که فارسی می دانند.این معنی در چند جای آمده است بر اساس این برداشت چون این طایفه زودتر به فارس آمده بودند ونسبت به سایر قشقایی ها فارسی را خوب می صحبت می کردنند به آنها فارسی میدان می گفتند.این مسئله در گزارش قبایل فارس منتشر شده در سال 1945 از طرف خوانین فارسیمدان به راوی گزارش نیز بیان شده است.

3-فارسی میْدان (fɑrsi meydan) به معنی کسانی که منطقه فارس محل زندگی آنها است این معنی هم نمی تواند دور از انتظار باشد چرا که بر اساس بضی روایات فارسیمدان ها از قرن هشتم در منطقه فارس حضور دارند و این معنا را هم چندان بعید نیست این معنا زمانی خود را بیشتر نشان می دهد که در بعضی از اسناد قدیمی از این طایفه به عنوان فارسی یاد شده است هم چنین تیره هایی از این طایفه در و گوشه و کنار ایران هست که به نام  فارسی شناخته می شوند

4-فارِس میدان(fɑrese meydan)  به معنی کسانی که سواران میدان هستند. این معنا در کتاب ایمور در گذر زمان ابراهیم فارسیمدان بیان شده است وی می گوید فارسیمدان ها معتقدند که پدران آنها یکه تاز میدان سوارکاری و اسب تازی بودند و از این جهت به آنان فارس میدان یا سوار کاران میدان می گفته اند

5- فارس آمدان(fɑrs ɑmadan) به معنی کسانی که فارس آمده اند این معنا طرفدارن کمی دارد ولی به هر حال بی ربط نیست .

6- فارس مادان (fɑrs madan) به معنی فارس های مادی (یکی از اولین حکومت های قدیمی فلات ایران) ،این واژه اخیرا بیان شده است بسیار بعید می نماید

و....

چنانچه معانی اول ،دوم ،پنجم و ششم را بپذیرم یعنی که به احتمال زیاد  نام گذاری از طرف ساکنان فارس در هنگام ورود به فارسیمدان ها داده شده است و چنانچه سایر معانی را در نظر بگیریم این واژه احتمالا از طرف سایر ترکان بر این طایفه اطلاق شده است