معرفی کتاب ایمور در گذر زمان

کتاب ایمور در گذر زمان نوشته «ابراهیم فارسیمدان» را شاید بتوان اولین کتاب در زمینه تاریخ و فرهنگ همچنین ساختار طایفه فارسیمدان از ایل قشقایی دانست نویسنده با همتی ستودنی تمام تیره های  و روستا های فارسیمدان را در استان های فارس ،بوشهر و اصفهان پیموده است این کتاب 247 صفحه ای در سال 1393 توسط انتشارات قشقایی چاپ شده است.هر چند تلاش نویسنده ستودنی است اما نواقص کتاب و البته بعضی بحث های اختلاف برانگیز نویسنده را بر آن داشت تا به اصلاح و تکمیل کتاب همت گمارد ایجاد این وبسایت در واقع تلاشی برای معرفی این کتاب و هچنین ایجاد هر چه بهتر هدف یاد شده است.

آشنایی با تیره ها و بنکوها

+ اولاد

- اولاد بدربیگ

- اولاد چلکو

- اولاد حسین بیگ

- اولاد زمان خان

- اولاد زینل خان

- اولاد فرهاد خان

- اولاد علی مراد بیگ

- اولاد شاه ولدبیگ

- اولاد شاه ویس بیگ

- اولاد شاه قلی بیگ

- اولاد نظرعلی بیگ

+ ایوادلو

- مقصود لو

- بنکوی رضایی

- بنکوی سوسنی

- ائمین لو

- کاحاجی لو

- نادری

+ بولوردی

+ توابع

- ولدخانی

- یاغمور لو

- قجرلو

- قزل بیگ لو

- سلطان لو

- عراقی

- قولدر

- قراچه

- لُر

- بی جم

- پناهی

- قره بیگی

- آغاجری

+ جامه بزرگی

+ دنگزلو

- حیدر لو

- چوککی

- شهبازلو

- یعقوب لو

+ دوغان لو

+ شبانکاره

+ شیبان لو

+ ظهراب لو

+ عرب

+ عمله

+ قاسم لو

- علی داد لو

- علی کرم لو

- نیازخانی

- نوروزخانی

+ قَرَم شام لو

- کائیدلو

- اولاد قره میر شاملو

- رحیمی

- خواجوی

- چلی لو

- بایرام قلی

- صیدال لو

- نظرلو

- سیلیک لو

- ندرلو

+ لک

- بهزادلو

- غلام رضا لو

- قره بیگ لو

- شاه مراد لو

- آق تُنبان لو

- تقی لو

- مراد زمان لو

- حلاج لو

- حاجی لو

+ ماچان لو

+ مرول

+ مرکزی

+ موصلو

- کای گیوی

- اولاد میرزالی

- آغاجری

+ کلبی لو

- بلوچ

- شام لو

- پریزاد لو

- چونه لو

+ کورش

+ کُران لو

+ گرجایی

+ یاندران لو

چهره ها و شخصیت ها